Mirjam Tom

Researcher/advisor

m.tom@panteia.nl
079-3222600

Sinds 1992 werk ik bij Panteia (voorheen EIM). Ik ben momenteel werkzaam als onderzoeker op het gebied van sociale vraagstukken. Dit is een heel breed terrein waarbij onderwerpen als identiteitsfraude, payroll-services, schulden, maar ook arbeidsmarkt monitoren voorbij komen. In het verleden heb ik veel onderzoek uitgevoerd naar de administratieve lasten van burgers en bedrijven.

Mijn werkzaamheden zijn vaak kwantitatief van aard, maar ook het het kwalitatieve onderzoek heeft mijn aandacht. Ik houd geregeld interviews en leid focusgroepen. Graag pak ik probleemvraagstukken breed aan om vanuit een integrale werkwijze te komen tot concrete aanbevelingen die praktisch toepasbaar zijn en antwoord geven op de vragen die leven bij de opdrachtgever.